Faculty members

Applied Plant Science

■Professor

ONJO Michio SAKAGAMI Jun-Ichi SHIMIZU Katsuyoshi TSUDA Katsuo
HASHIMOTO Fumio YAMAMOTO Masashi    
 

■Associate Professor

ICHITANI Katsuyuki SAKAMAKI Yositaka SHIMIZU Keiichi SHIMOTASHIRO Tomohide
SUMI Akio PARK Byoung-Jae YOSHIDA Riichiro  

Animal Science

■Professor

OHTSUKA Akira OKAMOTO Shin GOTOH Takafumi NAKANISHI Yoshitaka
MIYOSHI Kazuchika      

■Associate Professor

IJIRI Daichi OOKUTSU Shoji OSHIMA Ichiro SHIMOGIRI Takeshi
TAKAYAMA Koji      

Food and Agricultural Economics

■Professor

AKIYAMA Kunihiro TASHIRO Shoichi YUTAKA Tomoyuki  

■Associate Professor

SAKAI Norio LEE Jaehyeon    

 

Recent Articles of Research

Posting Items

Contact

Department of Agricultural Sciences and Natural Resources. Kagoshima University

Link